Cennik Usług

Podane ceny są cenami orientacyjnymi, każdy klient jest traktowany indywidualnie. Podane ceny są cenami netto

- nie zawierają podatku VAT. Stawka VAT na wyżej wymienione usługi wynosi 23%.

 

do 50 dokumentów na miesiąc od 150 zł

do 100 dokumentów na miesiąc od 200 zł

do 150 dokumentów na miesiąc od 250 zł

każdy następny dokument 0,50zł

 

do 50 dokumentów na miesiąc od 200 zł

do 100 dokumentów na miesiąc od 250 zł

do 150 dokumentów na miesiąc od 300zł

każdy następny dokument 0,80zł

 

do 50 dokumentów na miesiąc od 100 zł

do 100 dokumentów na miesiąc od 150 zł

do 200 dokumentów na miesiąc od 200 zł

każdy następny dokument 0,50zł

 

do 50 dokumentów na miesiąc od 150 zł

do 100 dokumentów na miesiąc od 200 zł

do 200 dokumentów na miesiąc od 250 zł

każdy następny dokument 0,80zł

Karta podatkowa od 50 zł

 

Obsługa ZUS klienta prowadzącego działalność gospodarczą w cenie.

- umowa o pracę za jednego pracownika 30-40 zł (listy płac, ZUS)

- umowa zlecenie i o dzieło 20 zł za jednego zatrudnionego (umowa, rachunek do umowy zlecenia, ZUS)

 

Przepisywanie tekstów na komputerze - 5 zł/strona

Wysyłanie emaili - 5zł/email

Wypełnianie ankiet - Uzgodnienia indywidualne

Adresowanie kopert - 2zł/szt

Tworzenie baz teleadresowych - 3zł/rekord

Wysyłanie tradycyjnej poczty oraz rejestracja poczty wychodzącej i przychodzącej - 5-10zł

Prowadzenie kalendarza - 100zł/miesiąc (do 10 zadań)

Wystawianie faktur w imieniu klienta dla jego kontrahentów  - 5zł/szt

Kontrola należnosci - 2zł/pozycja

Przygotowanie i rozsyłanie ofert firmy - uzgodniana indywidualne

Archiwizacja dokumentów - uzgadniana indywidualnie

Skanowanie - 0,5zł/strona

Kopiowanie dokumentów - 0,2zł/strona czarno-biała, 0,5zł/strona kolorowa

Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych - 5zł/sztuka krajowa, 15zł/sztuka zagraniczna

Porządkowanie dokumentów - Uzgodniane indywidualnie

Dbałość o prestiżowy wizerunek firmy ( np. przygotowanie życzeń świątecznych dla kontrachentów, klientów, partnerów biznesowych) - 3zł/szt + koperta + kartka