Nasza Oferta

Księgowość w przystępnej cenie

Profesjonalną i kompleksową usługę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb każdego klienta, zapewniając rzetelność i poufność.

Usługi w zakresie prowadzenia ryczałtu

- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
- ewidencja sprzedaży,
- ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- ewidencja wyposażenia,
- rozliczenia z ZUS i urzędami,
- prowadzenie rejestru VAT (zakupów i sprzedaży),
- deklaracje VAT i VAT UE,
- sporządzanie rozliczenia rocznego.

Zobacz cennik

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Usługi w zakresie obsługi kadrowo -płacowej

 przygotowywanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (m.in. umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwo pracy),
- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- sporządzanie list obecności,
- sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,
- obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
- sporządzanie listy płac z umów o pracę,
- sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
- przygotowywanie miesięcznych pasków wypłat,
- prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- sporządzanie rocznych informacji o dochodach.
- sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS,
- sporządzanie deklaracji ZUS,
- prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze),
- przygotowywanie przelewów na poszczególne fundusze

Wiecej Szczegółów

Usługi administracyjno-biurowe

- przepisywanie tekstów na komputerze
- wysyłanie meili
-wypełnianie ankiet
- adresowanie kopert
- tworzenie baz teleadresowych
- wysyłanie tradycyjnej poczty oraz rejestracja poczty wychodzącej i przychodzącej
- prowadzenie kalendarza
- wystawianie faktur w imieniu klienta dla jego kontrachentów
- kontrola należności
- przygotowanie i rozsyłanie ofert firmy
- archiwizacja dokumentów
- skanowanie
- kopiowanie dokumentów
- rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
- dbałość o prestiżowy wizerunek firmy ( np. przygotowanie życzeń świątecznych dla
kontrachentów, klientów, partnerów biznesowych)
- porządkowanie dokumentów

Dowiedz się więcej

Odoo • Text and Image